Πληροφοριακό σύστημα υποβολής αίτησης για επιλογή στελεχών εκπαίδευσης

Πληροφοριακό σύστημα υποβολής αίτησης για επιλογή στελεχών εκπαίδευσης

Επικοινωνία

Διοικητική Υποστήριξη

 • Απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής σας θέσης για θέματα όπως τα παρακάτω
  • Για ερωτήσεις που αφορούν την σχετική νομοθεσία όπως π.χ. υπολογισμός χρόνου προϋπηρεσίας ή απαιτούμενα δικαιολογητικά προσόντων
  • Για ελλείψεις ή διορθώσεις υπηρεσιακών στοιχείων
  • Για ερωτήματα σχετικά με τις προκαθορισμένες περιόδους λειτουργίας της διαδικασίας

Τεχνική Υποστήριξη

 • Email επικοινωνίας: Στείλτε μήνυμα την διευθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου schooldirectors@epafos.gr για θέματα όπως τα παρακάτω
  • Για ερωτήσεις που αφορούν την χρήση της εφαρμογής
  • Για αδυναμία σύνδεσης στην εφαρμογή
  • Για τυχόν δυσλειτουργίες που παρατηρείτε στην εφαρμογή