Πληροφοριακό σύστημα υποβολής αίτησης για επιλογή στελεχών εκπαίδευσης

Πληροφοριακό σύστημα υποβολής αίτησης για επιλογή στελεχών εκπαίδευσης

Υποβολή αίτησης
Υποβολή αίτησης μεσω Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)
Αποκλειστικά για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

Στην εφαρμογή «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ Διευθυντές Σχολικών Μονάδων» η ταυτοποίησή σας θα γίνει μέσω του site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.). Παρακαλώ επιλέξτε «Συνέχεια για Ταυτοποίηση» για να προχωρήσετε.

Λειτουργικές φάσεις αιτήσεων για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
 • Χρονική Περίοδος συμπληρωσης και υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2022 00:00 - Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 16:00
 • Χρονική Περίοδος Αποδοχής των αίτησεων από την αντίστοιχη Επιτροπή Αξιολόγης: Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 17:00 - Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 20:00
 • Χρονική Περίοδος υποβολής ενστάσεων επί της αποδοχής των αιτήσεων από τους υποψηφίους: Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 08:00 - Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 23:59
 • Χρονική Περίοδος Αξιολόγηση των ενστάσεων επί της αποδοχής των αιτήσεων από τις αντίστοιχες Επιτροπές Αξιολόγης: Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 00:00 - Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 22:00
 • Χρονική Περίοδος Μοριοδότηση των αιτήσεων από τις αντίστοιχες Επιτροπές Αξιολόγης: Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 16:30 - Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 20:00
 • Χρονική Περίοδος υποβολής ενστάσεων επί της μοριοδότησης των αιτήσεων από τους υποψηφίους: Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 08:00 - Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 23:59
 • Χρονική Περίοδος αξιολόγησης ενστάσεων επί της αξιολόγησης προσόντων αιτήσεων: Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023 08:00 - Τετάρτη 08 Μαρτίου 2023 14:59
 • Χρονική Περίοδος συνεντεύξεων των υποφηφίων: Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 09:00 - Παρασκευή 07 Απριλίου 2023 23:59
 • Χρονική Περίοδος δηλώσεων προτιμήσεων σχολικών μονάδων από τους υποφηφίους: Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 08:00 - Τρίτη 11 Απριλίου 2023 23:59
 • Χρονική Περίοδος επεξεργασίας στοιχείων για την έκδοση τελικών αποτελεσμάτων τοποθετήσεων διευθυντών σχολικών μονάδων από τις επιτροπές: Τρίτη 18 Απριλίου 2023 08:00 - Πέμπτη 20 Απριλίου 2023 18:59
 • Η περίοδος επεξεργασίας των τοποθετήσεων διευθυντών σχολικών μονάδων από τις επιτροπές είναι ενεργή.